Majdnem mindig felesleges az egyik leggyakoribb műtéti beavatkozás

A térdbetegségről szól

Aznap déltájban e-mailek futottak körbe a világon, tudatva a barátokkal, kollégákkal, tanítványokkal, tisztelőkkel a szomorú hírt - hozzám is érkezett jó néhány. Hosszú ideig abban a szerencsében volt részem, hogy mind a négy fenti kategóriába beletartozhattam - a veszteség most annál súlyosabb.

Reumás ízületi gyulladás - Dr. Mihola Dóra reumatológus szakorvos

Hosszú évtizedeken át, óta ő volt a francia "új történetírás" folyóirata, az Annales E. Könyvei közül néhány magyarul is megjelent Az értelmiség a középkorban,; Assisi Szent Ferenc, ; Európa történelméről mesél, ; Európa születése a középkorban, ; Középkori hősök és csodák,de a legjelentősebbek sajnos nem.

A középkori Nyugat civilizációjáról La civilisation de l'Occident médiévale, készített szintézise módszertani mintakép is: a természethez való viszony, a mentalitástörténet és a társadalomtörténet, az anyagi kultúra és a művészet a térdbetegségről szól, a gondolkodás kategóriáinak együttes, inspiráló tárgyalása. Két úttörő tanulmánykötete egy "másféle középkorról" Pour un autre Moyen ĺge, és a középkor "képzeletvilágáról" L'imaginaire médiéval, szól.

Majdnem mindig felesleges az egyik leggyakoribb műtéti beavatkozás

A purgatórium elképzelésének középkori megszületéséről írt monográfiája La naissance du Purgatoire, az antik a térdbetegségről szól Dante Isteni színjátékáig ível. Főműve, a IX. Szent Lajos francia királyról írt ezeroldalas élet- és korrajz a laikusokat olykor elriasztó tudományos apparátusa ellenére bestseller lett a francia könyvesboltokban. Mindez és Le Goff tucatnyi további könyve még lefordításra vár, de az idegen nyelven olvasók számára nem maradt ismeretlen.

Le Goff azok közé a külföldi történészek közé tartozott, akik évtizedeken át arra törekedtek, hogy szoros együttműködést alakítsanak ki magyar kollégáikkal.

Nyári ügyeleti napok:

Érdeklődéssel és segítőkész szándékkal törekedett arra, hogy megismerje történelmünk problémáit, a magyar történészek és tágabban a magyar kultúra alkotásait. Ennek különösen nagy jelentősége volt a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években, amikor Le Goff és kollégái elhozták Budapestre módszertani újdonságaikat, gondoskodtak arról, hogy a vasfüggöny mögött is úgy érezhessük, hogy Európába tartozunk.

Jacques Le Goff a hatvanas évektől kezdve egyengette Magyarország és a többi kelet-közép-európai ország útját az Európai Unióba.

  • Térdbetegségek - Mikor érdemes szakorvoshoz fordulni?
  • Fájdalom a csípőn nyújtáskor

Ennek a Kelet-Közép-Európa irányába megnyilvánuló érdeklődésnek világnézeti és magánéleti okai is voltak. Baloldali szimpátiáira és a marxizmus iránti érdeklődésére azonban kijózanítóan hatott, hogy ösztöndíjas egyetemistaként szemtanúja lehetett az as prágai kommunista hatalomátvételnek.

A továbbiakban együttérzéssel, kritikus rokonszenvvel kísérte a kelet-európai szocialista országok belső ellenzékének reformkísérleteit.

Közép menü

Ugyanekkor szövődött barátsága a középkorkutató és reformpolitikus Bronislaw Geremekkel, aki ban a Szolidaritás egyik vezéralakja, Lech Walesa fő tanácsadója, majd később, a es években Lengyelország külügyminisztere lett. A lengyel, a cseh és a magyar égő fájdalom az ujjakban Le Goff legközelebbi partnerei közé tartoztak, és sokat tett azért, hogy megismerje őket a francia és a nemzetközi szakma.

a térdbetegségről szól

Remélem, nem tűnik hivalkodásnak, ha ezen a ponton néhány személyes emlékemet is elmondom róla. A középkori eretnekmozgalmakkal foglalkozó szakdolgozatom tematikáját a Le Goff könyveiből és cikkeiből kapott inspirációk jegyében választottam, és ban, még egyetemistaként lefordítottam a középkori értelmiségről szóló könyvét. Ennek kapcsán kerültem személyes kapcsolatba vele ban, amikor négy hónapot doktori ösztöndíjjal Párizsban töltöttem, és beiratkozhattam a szemináriumára az École des Hautes Études en Sciences Sociales-on.

Lenyűgözött az a friss szemlélet, ahogy ott történészek, antropológusok, teológusok, régészek, művészettörténészek vitatkoztak a középkori példabeszédekről, a gesztusok történetéről, a rítusok elemzéséről, a középkori álmokról, látomásokról. És még ennél jobban is megnyert az a kedves, közvetlen, baráti hang, ahogy minden tanítványával beszélt, amilyen érdeklődéssel bátorította őket, hogy gondolják végig, mi újat tudnának hozzátenni a bevett értelmezésekhez - mindig volt ideje a diákokkal, kollégákkal folytatott eszmecserére, miközben ő volt az École des Hautes Études en Sciences Sociales elnöke.

Szabad testek a térdízületben

Szeminárium után szívesen beült velünk, ha alkalom adódott olykor egy nagy a térdbetegségről szól, ivászatra, és ott folytattuk a vitát. Ettől kezdve közeli kapcsolatban maradtam vele, mindig felkerestem, ha kijutottam Párizsba, és ő is gyakori vendég volt Magyarországon, a francia-magyar történészkonferenciákon, melyeknek francia oldalról, a as évek végétől kezdve ő volt az egyik fő szervezője, a francia-magyar történész vegyes bizottság társelnöke H.

Balázs Évával együtt.

a térdbetegségről szól

Tihanyban, ben ő népszerűsítette a történeti antropológia új irányzatát, s amikor ban díszdoktorrá avatták, az ELTE-n is bemutatta újabb gondolatait a középkor "képzeletvilágának" kutatásáról. Kelet-közép-európai vonzalmak Amikor a rendszerváltás után, ben megalakult a Közép-európai Egyetem CEU középkor-tudományi tanszéke, ismét Budapesten járt Le Goff, hogy a rangos nemzetközi tanácsadó testület vezetőjeként segítse kezdeményezésünket.

Néhány évvel később, ben, egy másik, akkoriban alapított nemzetközi intézményben, a Collegium A térdbetegségről szól hirdette meg újabb kezdeményezését: az Európa születése Faire l'Europe címmel alapított történeti könyvsorozatot, amelynek tematikus monográfiái a következő évtizedben párhuzamosan, hat nyelven jelentek meg Európában - az ő nyitottságának köszönhető, hogy a nagy nevű együttműködő kiadók Seuil, Beck, Laterza, Blackwell, Critica közé már kezdettől fogva bekerült egy magyar is: az Atlantisz.

a térdbetegségről szól

Tizenöt éve, amikor a francia lapok címlapjain megjelentek a "Jacques Le Goff - 75" szalagcímek, egy furcsa félreértés miatt a Magyar Narancs akkor: Mancs a "Gyász" rovatában halálhírét keltette.

Rémülten telefonáltam francia barátaimnak, hogy megtudakoljam, mi történt, és örömmel tudtam meg - akkor - hogy ez tévhír volt. Telefonáltam is a Mancsba, a lap a következő héten le is hozta a helyesbítést. Amikor ezt elküldtem Le Goffnak, jót derült, mondván, hogy hosszú életű lesz, akinek halálhírét költik.

Ez a hosszú élet megadatott neki, és még sok fontos tervét meg tudta valósítani az elmúlt másfél évtizedben.

A történészóriás

De ez az időszak már nem volt könnyű. Nagy világutazó volt, és ha otthon volt, benne élt a párizsi élet sűrűjében, de táján cserbenhagyták a lábai: egy gyógyíthatatlan térdbetegség miatt élete utolsó másfél évtizedében nem tudta elhagyni a lakását, gyakorlatilag szobafogságra kényszerült. Ezt követte ben a másik szörnyű csapás, felesége elvesztése. Míg a térdbetegségen könnyen úrrá lett, társának elvesztésétől teljesen összeomlott Le Goff, akit néhány éve még, a a térdbetegségről szól szánt ünnepi kötetben "emberevő óriásnak" tituláltak pályatársai határtalan életkedve, energiája, vitalitása miatt Jacques Revel-Jean-Claude Schmitt, ed.

Autour de Jacques Le Goff, Több évbe tellett, amíg össze tudta szedni magát újra azzal, hogy írt egy megható könyvet feleségéről és arról, hogy rajta keresztül hogyan ismert meg egy egész kelet-európai világot Avec Hanka, Azóta azonban újra dolgozott, évente legalább egy új könyve jelent meg, lakására rendszeresen kiszállt a France Culture rádió, hogy felvegye A történelem hétfői Les lundis de l'histoire elnevezésű beszélgetéseit a szakma legfrissebb újdonságainak szerzőivel, gyakran ott ülésezett az Annales szerkesztőbizottsága is.

Amikor megfordultam Párizsban, mindig elzarándokoltam hozzá, utoljára idén februárban. Hogyan is fordítanánk magyarra?

A leggyakoribb térdbetegségek

Egy élet a történelemért? A történetírásért? Egyszerre élni, alakítani és megérteni a történelmet? Jacques Le Goff mindenesetre nem csak a történetírás történetébe írta bele magát - rendkívüli ember volt, még sokáig fogjuk gyászolni.